Przedszkole Miejskie nr 10 w Ostrołęce

Strona Podmiotowa BIP

Rada rodziców

RADA  RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Przewodniczący Rady Rodziców - Marta Chełstowska

Sekretarz - Agnieszka Suchecka

Skarbnik - Jakub Łopusiński