Przedszkole Miejskie nr 10 w Ostrołęce

Strona Podmiotowa BIP

Rada rodziców

RADA  RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Przewodnicząca Rady Rodziców - Ewa Staśkiewicz

Sekretarz -

Skarbnik -