Przedszkole Miejskie nr 10 w Ostrołęce

Strona Podmiotowa BIP

Rada rodziców

RADA  RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Przewodnicząca Rady Rodziców - Ewa Staśkiewicz

Sekretarz - Justyna Lendzioszek

Skarbnik - Karolina Jarnutowska